Poradenství a zaměření montáže klimatizace
Poradenství a zaměření montáže klimatizace

Rádi vás navštívíme a na místě posoudíme vaše možnosti a požadavky na montáž.

Projednáme vaše očekávání (k čemu jsou prostory určeny, jak často bude klimatizace v provozu, požadavky na design, atd.), doporučíme Vám optimální umístění vnitřní a venkovní jednotky a předběžně navrhneme nejvhodnější klimatizační jednotku také odhadneme cenu. Návštěva technika je doporučována pro nejvhodnější výběr systému klimatizace.

Jsme také ochotni pomoci při konzultacích k veřejným výběrovým zakázkám, jako je pomoc se specifikací poptávané klimatizace do prostor kanceláří, laboratoří i serveroven.

Jaké značky montujeme? Momentálně nabízíme vybraný sortiment od Sinclair, Hisense, Panasonic, Mitsubishi a Toshiba.

Zpracování cenové nabídky
Zpracování cenové nabídky

Na základě vašich požadavků a rekognoskace na místě vám připravíme konkrétní nabídku na montáž klimatizace. Součástí nabídky je podrobná specifikace naší montáže včetně katalogového listu a cenového rozpočtu. Zpracování nabídky je pro vás nezávazné. V případě většího množství poptávaných nabídek, případně složitých systému je toto možné po vzájemné dohodě, ale už je to pak zpoplatněno z důvodu pracnosti a časové náročnosti.

Návrh termínu montáže
Návrh termínu montáže
Když jste s naší nabídkou spokojeni dohodneme s vámi předběžný datum montáže. Při montáži jsme připraveni vyjít vám maximálně vstříc. Ve výjimečných případech montujeme i o víkendech nebo v noci (vyžadují-li to podmínky) ovšem tohle realizujeme jen za mimořádný příplatek dle situace a kapacitních možností firmy. Při dojednávání termínu vás požádáme o odsouhlasení objednávky, postačí e-mail.
Realizace montáže klimatizace
Realizace montáže klimatizace

V dohodnutém termínu zahájíme montáž, obvykle mezi 8-9 hodinou dorazí montážní skupina. Realizace spočívá především v upevnění vnitřní a venkovní jednotky, proražení otvoru pro CU potrubí a kondenzát, instalace lišt a kabeláže, odzkoušení klimatizační jednotky, zapravení otvorů a úklid po montáži, závěrečné předvedení zákazníkovy, předání písemnou formou. Montážníci vám vysvětlí fungování a ovládání klimatizace a zodpoví vaše případné dotazy. Při montáži se budeme snažit být co nejopatrnější, ale je nutné počítat se zvýšeným hlukem především při prorážení otvorů pro rozvody, vysavač je také docela hlasitý, toto také případně opatrně oznámit sousedům, nebo na vývěsku krátkým sdělením o provádění stavebních pracích. Realizace obvykle trvá 5-7 hod. včetně úklidu a zabalení nářadí.

Záruční a pozáruční servis
Záruční a pozáruční servis

Pro dlouhodobý bezproblémový a ekonomický chod klimatizační soustavy je nutné pravidelně provádět údržbu a servis. Po instalaci klimatizační jednotky vám případně nabídneme servisní smlouvu. V pravidelných ročních intervalech se budeme starat o vaši klimatizační jednotku, aby vám dlouho bezporuchově sloužila a hlavně aby byla na každou sezonu připravena. Také doporučujeme klimatizaci občas spustit, aby se předešlo případným opravám v letních měsících když je pak nejvíce potřebná a nefunguje…