Všeobecné obchodní podmínky

Na ceny uvedené v MOC cenících jsou poskytovány obchodní rabaty dle množstevního odběru s možností speciálních obchodních podmínek zvláště s ohledem na obchodní bilanci odběratele i jednotlivé zakázky. (např. množstevní slevy a podobně). Nabízená cena se odvíjí od složitosti dodávky a montáže.

Zákonné normy
Námi prodávaná zařízení splňují zákonné evropské normy, obdržela CE certifikaci. Zařízení jsou kompatibilní s českými normami dle příslušných prohlášení o shodě.

Cena
Ceníkové ceny jsou uváděny s DPH a jsou stanoveny jako cena za kompletní dodávku nebo montáž. Vlastnictví ke zboží Zboží je až do úplného zaplacení výhradním majetkem firmy Katonyx s.r.o. se všemi právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných norem platných na území ČR.

Záruky při montáži zařízení (vč. dodávky)

Sazba DPH – nejsme plátci DPH.

Záruka na namontované zařízení firmou Katonyx s.r.o.

Na namontované zařízení je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data předání zařízení objednateli.

Záruka se však nevztahuje na vady vzniklé za provozu zařízení, při kterém nebyly prováděny pravidelné servisní prohlídky spojené s kontrolou a čištěním zařízení s četností minimálně 1x ročně (s přihlédnutím k místním podmínkám provozu, namáhání a znečištění zařízení).

Prodloužená materiálová záruka na namontované zařízení

Pokud je na zařízení prováděn pravidelný servis, kontrola a čištění zařízení firmou Katonyx s.r.o., je nad rámec 24 měsíční plné záruky poskytnuta navíc další 12ti měsíční materiálová záruka na zařízení, kdy zákazník nehradí hodnotu náhradních dílů. U vybraných dodavatelů (Hisense) se může záruka prodloužit o dalších 36 měsíců, jedná se pak o celkovou záruku až 5 let podmíněnou pravidelným servisem a registrací u distributora.

Záruky při dodávce zařízení (bez montáže)

Sazba DPH – nejsme plátci DPH.

Na dodávku zařízení se vztahuje standardní sazba DPH 21%. Na instalaci zařízení pro podnikatelské subjekty a plátce DPH se vztahuje režim Přenesené daňové povinnosti (PDP).

Materiálová záruka na dodané zařízení

Na dodané zařízení je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data převzetí popř. předání. Záruku je možno prodloužit dle obchodních dohod na záruku ode dne uvedení do provozu, ne však déle než 3 měsíce po odběru, resp. montáže. Materiálovou zárukou se rozumí bezplatné dodání nového náhradního dílu dle specifikace zákazníka oproti následnému vrácení poškozeného dílu současně s předáním vyplněného Protokolu materiálové záruky. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení při montáži jakožto i na vady vzniklé za provozu zařízení, při kterém nebyly prováděny pravidelné servisní prohlídky spojené s kontrolou a čištěním zařízení s četností minimálně 1x ročně (s přihlédnutím k místním podmínkám provozu, namáhání a znečištění zařízení).